Často kladené dotazy

Jak rychle a jednoduše sjednat pojistnou smlouvu?

  1. Po zadání počtu vozidel se Vám zobrazí nejvýhodnější pojištění a pro srovnání i běžně dostupné nabídky z internetu od dalších pojišťoven.
  2. Následně vyplníte Vaše údaje pro vypracování pojistné smlouvy.
  3. Po dokončení objednávky dostanete na email návrh pojistné smlouvy a všechny potřebné údaje k zaplacení této pojistky. Úhrada pojistného se provádí na bankovní účet pojišťovny uvedený v pojistné smlouvě.
  4. Po obdržení pojistného, nebo doložení potvrzení o jeho úhradě, ihned odesíláme originál pojistné smlouvy a Smlouvy o ručení na Vámi zadanou adresu ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení je pro Vás a druhé Vámi podepsané vyhotovení posíláte zpět námi dodanou ofrankovanou obálkou.

Kdy obdržím Smlouvu o ručení?

Smlouva o ručení se vyhotovuje spolu s pojistnou smlouvou a obdržíte ji po úhradě pojistného pojišťovně.

Jaký je termín pro uzavření pojištění?

Dopravce má povinnost prokázat finanční způsobilost dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31.7. daného roku. V souladu s pojistnými podmínkami se v pojistné smlouvě ujednává, že se pojištění vztahuje i na dobu před dnem uzavření pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu lze tedy uzavřít kdykoliv v průběhu prokazovaného roku, ale v případě, že si dopravce uzavírá pojistnou smlouvu v průběhu časového období od 1.1. do 31.7., lze dopravce pojistit jen za předpokladu, že není v insolvenci.

Jaký je počátek a doba trvání pojištění?

Pojištění se uzavírá na dobu určitou, a to max. na dobu jednoho roku, nejčastěji od 1.1. do 31.12., tak aby byla prokázána finanční způsobilosti v průběhu celého daného roku.
V souladu s pojistnými podmínkami lze v pojistné smlouvě ujednat, že se pojištění vztahuje i na dobu před dnem uzavření pojistné smlouvy.

Kdy nastává účinnosti pojištění?

Pojištění je účinné okamžikem zaplacení jednorázového pojistného.

Jak se stanovuje výše pojistného?

Pojistné se stanovuje z platného sazebníku pojišťovny na základě počtu provozovaných vozidel dopravce. Pojistné se sjednává jako jednorázově placené na celou dobu pojištění a je splatné při sjednání pojištění.

Kdy nelze pojištění uzavřít?

Pojištění finanční způsobilosti dopravce nelze uzavřít, pokud je dopravce ke dni počátku pojištění v úpadku, likvidaci, insolvenčním řízení, nebo pokud mu úpadek, likvidace či insolvence hrozí.

Zákaznická infolinka

Ing. Adam Ondruch
Provozní doba (PO-PÁ): 9:00 - 17:00
+420 775 777 577
info@financni-zpusobilost-dopravce.cz

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění Finanční způsobilosti dopravce Vám zde nabízí přímo pojišťovací zprostředkovatel s platnou licencí udělenou Českou národní bankou (ČNB) (ověř zde) na základě úspěšného absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ověř zde).

Finanční způsobilost dopravce Copyright © 2014-2022

DESIGNED BY: WWW.VIP-NET.CZ