Víte, že...

... jednoduchý a rychlý způsob jak prokázat finanční způsobilost dopravce je předložit potvrzení o pojistné smlouvě uzavřené mezi Vámi a pojišťovnou?

Proč sjednat pojistnou smlouvu u nás?

 • výhodná cena
 • sleva za on-line sjednání a více vozidel
 • obdržíte emailem nebo poštou
 • nemusíte chodit po pojišťovnách
 • sjednáte ihned po vyplnění jen 5 vstupních údajů
 • akceptují všechny příslušné dopravní úřady
 • nemusíte dokládat účetní závěrku a obchodní majetek na úřadě
 • garance pojištění od výhradního pojišťovacího agenta

Reference klientů

S vaší službou jsem maximálně spokojen, ušetřila mi čas a mé firmě peníze. Ještě jednou mnohokráte děkuji. Pro příští rok opět využiji!

Ing. Jaroslav Dobeš, Olomouc

Opravdu jednoduchý a rychlý způsob jak prokázat finanční způsobilost. Děkuji za sdělení všech potřebných informací a za rychlé sjednání včetně dodání dokumentů.

Petr Ondra, Ostrava

Největší výhoda je, že jsem na úřadě nemusel dokládat účetní závěrku, jelikož jsem si u vás jednoduše a levně sjednal pojištění finanční způsobilosti dopravce.

Jaroslav Dostál, Praha

Potěšila mě nová možnost sjednat si finanční způsobilost online přes internet. Vše proběhlo rychle a bez problémů.

Richard Holotík, Zlín

Místo dokládání účetní závěrky jsem raději upřednostnil jednoduché prokázání finanční způsobilosti doložením Smlouvy o ručení. Oceňuji bezproblémové a rychlé dodání dokumentů.

Jiří Janča, Brno

Nyní už nemusím běhat po pojišťovnách... Smlouvu o ručení pro naši firmu jsem zajistil v klidu z pohodlí kanceláře. Teď už jen doložit na úřad :-)

Bc. Pavel Svoboda, Praha

Při sjednání získání konzultace k řešení pojistné události!

Zavřít okno

Finanční způsobilost dopravce 2022

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (dále jen dopravce) má povinnost dle § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prokázat finanční způsobilost dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31.7.

Velkým vozidlem je dle § 2 odst. 14 zákona č. 111/1994 Sb. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dodávky, náklaďáky, tahače), jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče (autobusy).

Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být dle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 dopravce v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem dopravce na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9.000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5.000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Avšak další možnost, jak prokázat finanční způsobilost, Vám nabízí ustanovení čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení, které odchylně od odstavce 1 umožňuje dopravci prokázat finanční způsobilost potvrzením vydaným pojišťovnou, jímž pojišťovna garantuje způsobilost dopravce dostát svým finančním závazkům ve výši požadované nařízením. Tímto potvrzením může být zejména pojistná smlouva nebo potvrzení o ručení.

Finanční způsobilost není možné prokázat z daňové evidence dle přílohy k daňovému přiznání, protože nařízení tuto možnost necituje. Proto je nutné vést účetnictví a musí se ještě předložit závěrka k 31.12., která byla ověřena auditorem nebo daňovým poradcem, který ale zároveň nesmí vést Vaše účetnictví. Dopravce tedy pak musí vždy zaplatit za službu auditu či ověření účetní závěrky u jiné osoby.
V případě neprokázání finanční způsobilosti může úřad ve správním řízení odebrat koncesi opravňující dopravce k provozování činnosti.

S ohledem na tyto důvody dopravci jednoznačně upřednostňují možnost prokázání finanční způsobilosti v silniční dopravě uzavřením pojištění.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění finanční způsobilosti dopravce je jednoduchý a rychlý způsob jak dopravnímu úřadu prokázat finanční způsobilost předložením potvrzení o pojistné smlouvě, jež bylo vystaveno na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi dopravcem a pojišťovnou.

Pojištění kryje neschopnost dopravce dostát svým finančním závazkům v průběhu ročního účetního období. Pojišťovna se tedy zavazuje uhradit oprávněné osobě vzniklou finanční újmu do výše stanovené v pojistné smlouvě, pokud dopravce nemůže splnit svůj závazek být finančně způsobilý dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravce má nárok na plnění např.:

 • při prohlášení konkurzu nebo řízení za účelem odvrácení konkurzu na jeho majetek,
 • zamítnutí konkurzu pro nedostatek konkurzní podstaty jeho majetku,
 • mimosoudní likvidační nebo kvótové vyrovnání se všemi jeho věřiteli,
 • exekuce provedená na majetku dopravce, která však nevedla k plnému uspokojení jeho pohledávek.

Zákonná výše finanční způsobilosti 2022

Pro rok 2022 je zákonem stanovený kurz 25,309 Kč/Euro, tedy min. požadovaná výše finanční způsobilosti pro jediné vozidlo je 227 781,- Kč, a na každé další vozidlo + 126 545,- Kč.

Zákaznická infolinka

Ing. Adam Ondruch
Provozní doba (PO-PÁ): 9:00 - 17:00
+420 775 777 577
info@financni-zpusobilost-dopravce.cz

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění Finanční způsobilosti dopravce Vám zde nabízí přímo pojišťovací zprostředkovatel s platnou licencí udělenou Českou národní bankou (ČNB) (ověř zde) na základě úspěšného absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ověř zde).

Finanční způsobilost dopravce Copyright © 2014-2022

DESIGNED BY: WWW.VIP-NET.CZ